Ασφάλειες Υγείας

Τα προγράμματα υγείας στις ημέρες μας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαία προτεραιότητα για κάθε άτομο και κάθε οικογένεια. Στεκόμαστε υπεύθυνα κοντά σας και σας προσφέρουμε με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο διαφύλαξη της υγείας σας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο νοσηλείας πάντα με γνώμονα τις δικές εξατομικευμένες ανάγκες.

Προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης
Τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης σας δίνουν την δυνατότητα επισκέψεων σε ιατρούς με μηδενικό ή πολύ χαμηλό κόστος καθώς και την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς καμία συμμετοχή δική σας ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέξετε ανεξαρτήτως αν είστε ασφαλισμένος στον ΕΟΠΠΥ.

Προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης
Επιλέγουμε μαζί σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας και την οικονομική σας δυνατότητα, σύγχρονα νοσοκομειακά προγράμματα που σας δίνουν την δυνατότητα νοσοκομειακής περίθαλψης υψηλού επιπέδου στα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν είτε συνδυαστικά είτε όχι με τον ΕΟΠΠΥ, για εκείνους που είναι ανασφάλιστοι, με ή χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.