Ασφάλειες επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση είναι το έργο μια ζωής συνήθως πολλών ανθρώπων. Οι σημερινές ανάγκες στην λειτουργία μιας επιχείρησης είναι πολλές και σύνθετες και προϋποθέτουν σωστό σχεδιασμό και σωστή λήψη αποφάσεων. Μέσα από εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, μπορούν να διασφαλιστούν και να καλυφθούν σημαντικές από τις ανάγκες αυτές.

Μερικά από τα προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις είναι:
- Ασφάλειες Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
- Ασφάλειες Επαγγελματικής Περιουσίας
- Ασφάλειες Επαγγελματικών Οχημάτων
- Ασφάλειες Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών
- Ασφάλειες Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
- Ασφάλειες Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
- Ασφάλειες Πιστώσεων
- Ασφάλιση Ιατρών
- Ασφάλιση Κατά Τρομοκρατίας
- Ασφάλιση Κλινικών και Νοσοκομείων
- Ασφάλιση Φαρμακοποιών
- Ασφαλιστικών Συμβούλων, Πρακτόρων και Ελεύθερων Επαγγελματιών
- Θαλάσσιες Ασφαλίσεις
- Νομική Προστασία για Επιχειρήσεις
- Ομαδικές Ασφάλειες Ζωής