Ασφάλειες Ζωής

Τα προγράμματα ασφαλίσεων ζωής αφορούν την πρόληψη απρόβλεπτων γεγονότων που απειλούν να αφήσουν οικονομικά εκτεθειμένο τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του καθώς και την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Ατομικές Ασφάλειες Ζωής
- Ασφάλιση ζωής – Προστασία οικογένειας
- Εξασφάλιση παιδιού
- Συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα
- Ασφάλιση ανικανότητας
- Απώλεια εισοδήματος
- Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων
- Ασφαλιστικά προγράμματα για τη γυναίκα

Ομαδικές Ασφάλειες Ζωής
- Ζωής
- Ατυχημάτων
- Απώλεια εισοδήματος
- Υγείας
- Ανικανότητας
- Σύνταξης

Είμαστε στη διάθεση σας να σας προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις για εσάς και την οικογένεια σας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και στο οικονομικό σας προφίλ.